Consolidarea capacității de coordonare instituțională a Biroului Migrație și Azil (BMA) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM), Biroul din România, în parteneriat cu Ministerul Afacerilor  Interne al României, reprezentat de Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI), și Biroul Migrație și Azil (BMA) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, implementează, în perioada septembrie 2015-august 2016, proiectul „Consolidarea capacității de coordonare instituțională a Biroului migrație și azil în domeniul recepției, admisiei, reglementării șederii și integrării străinilor pe teritoriul Republicii Moldova”.

Proiectul contribuie la consolidarea capacității de coordonare interinstituțională a BMA, prin crearea unui sistem funcțional de recepție, admisie, reglementare a şederii și integrare a străinilor pe teritoriul Republicii Moldova. În acest sens, sunt avute în vedere trei componente principale: (a) Dezvoltarea procesului de integrare al străinilor pe teritoriul Republicii Moldova prin consolidarea infrastructurii centrelor de integrare pentru străini, schimb de bune practici de cooperare interinstituțională și stimularea implicării actorilor relevanți în procesul de integrare; (b) Crearea unui mecanism național de gestionare unitară și coerentă a situațiilor de risc în cazul unui aflux masiv de migranți; (c) Asistență pentru dezvoltarea cadrului instituțional/procedural/legislativ în domeniul admisiei și reglementării șederii străinilor pe teritoriul Republicii Moldova. 

Activitățile prin care se vor realiza cele trei arii de intervenție vizează în principal constituirea unor grupuri de experți ai IGI, BMA și OIM care vor analiza cadrul legislativ existent în domeniul admisiei, reglementării șederii și integrării străinilor în Republica Moldova pentru a evalua, pe de o parte, mecanismul de cooperare inter-instituțională în domeniul integrării și necesitățile dotării Ghișeelor unice de la Chișinău, Bălți și Cahul; pe de altă parte, pentru identificarea deficiențelor existente în procesul de admisie și reglementare a șederii. Rezultatele acestor evaluări/analize vor constitui punctul de plecare în organizarea și desfășurarea a aproximativ 10 sesiuni de formare/ateliere de lucru în Republica Moldova și schimburi de bune practici în România în cele trei arii de acțiune la care vor participa cel puțin 40 de persoane, precum și realizarea unor materiale informative adaptate nevoilor de integrare a migranților.

Proiectul este finanțat de Ministerul Afacerilor Externe din România, prin sistemul de Asistență Oficială pentru Dezvoltare (ODA).

 

Mai multe informații despre proiect sunt disponibile pe website-ul BMA-ului