Proiectul ADMin4ALL – sprijin pentru incluziunea socială a migranților vulnerabili în Europa - etapa a II-a

Proiectul ADMin4ALL – sprijin pentru incluziunea socială a migranților vulnerabili în Europa este o inițiativă care își propune creșterea capacității autorităților locale de a dezvolta strategii solide pentru integrarea socială și economică a migranților vulnerabili. 

În țara noastră, București și Cluj Napoca sunt două dintre orașele reprezentative care au devenit o nouă casă pentru migranți din țări din afara Uniunii Europene. Integrarea acestor persoane este o prioritate pentru autoritățile publice locale, în sprijinul cărora au fost organizate sesiuni de formare pentru o mai bună înțelegere a nevoilor migranților și gestionarea așteptărilor acestora. 

Read more...

REACT_RO: resurse educaţionale pentru învăţarea limbii române şi acomodarea culturală a Beneficiarilor de Protecție Internațională (BPI) şi Resortisanților Țărilor Terțe (RTT) în România- etapa II

Organizația Internațională pentru Migrație (OIM), Biroul în România, în parteneriat cu Institutul Intercultural din Timișoara și Fundația Schottener Servicii Sociale desfășoară în perioada iulie 2017 – ianuarie 2019 proiectul REACT_RO: resurse educaţionale pentru învăţarea limbii române şi acomodarea culturală a Beneficiarilor de Protecție Internațională (BPI) şi Resortisanților Țărilor Terțe (RTT) în România.

Proiectul este împărțit în două etape:

- etapa I:  18 iulie 2017 - 17 iulie 2018

- etapa II:  18 iulie 2018 - 17 ianuarie 2019. 

 

Read more...

INTERACT PLUS – Servicii integrate pentru migranţi, dialog social și intercultural

Organizația Internațională pentru Migrație (OIM), Biroul în România, în parteneriat cu Asociația Ecumenică a Bisericilor din România – AIDRom, Fundația Schottener Servicii Sociale, Asociația Global Help Craiova şi Asociația Română pentru Promovarea Calității și a Practicilor de Succes Brașov, implementează în perioada iunie 2018 – iunie 2019, cea de-a doua etapă a proiectului INTERACT Plus- Servicii integrate pentru migranţi, dialog social și intercultural.

Proiectul își propune să sprijine integrarea socio-economică şi culturală a migranților în societatea românească:

  • printr-o abordare integrată, de tipul one-stop-shop, în furnizarea informaţiilor şi serviciilor de care aceştia au nevoie (ex. ocupare, acces la servicii de sănătate, acces la servicii educaționale, culturale, locuire și servicii sociale, participare activă la viața comunității).
  • prin consolidarea colaborării și implicării active a autorităților/instituțiilor, sectorului privat și altor entități cu atribuții în domeniul integrării.

Read more...