Legislație

Legislația națională

  • Constituția României
  • Ordonanță nr. 25 din 26 august 2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România

  • Ordonanță nr. 22 din 26 august 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România

  • Ordin nr. 418/2013 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor externe nr.1.743/2010 pentru aprobarea Listei revizuite a statelor pentru ai căror cetățeni este necesară îndeplinirea procedurii invitației la acordarea vizelor de scurtă ședere pentru a intra pe teritoriul României
  • Legea nr. 157 din 2011 pentru modificare și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România
  • Legea nr. 56 din 13 martie 2007 pentru modificarea si completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
  • Ordonanţa de urgenţă nr. 56 din 20 iunie 2007 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României
  • OG 44 din 2004 privind integrarea sociala a străinilor care au dobândit o formă de protecție sau un drept de ședere în România
  • HG nr. 1483 din 9 septembrie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecţie
  • Legea 194 din 2002 privind regimul străinilor în România cu modificările și completările ulterioare

Legislația comunitară 

Acquis-ul comunitar în domeniul migrației și azilului este disponibil pe website-ul Comisiei Europene: ec.europa.eu